¿Aprenden lo mismo en el colegio?

En Kids&Us no enseñamos lo mismo que en el colegio, y es que seguimos metodologías diferentes. Nuestro método se basa en una inmersión lingüística total y en un aprendizaje global del idioma, con lo que las estructuras gramaticales y los contenidos de vocabulario no se aprenden de forma aislada, sino en contexto. Además, aprovechamos el hecho de trabajar con grupos reducidos para fomentar y dar más oportunidad a la expresión e interacción oral. Ahora bien, eso no significa que nuestra forma de enseñar interfiera con la del colegio o pueda resultar liosa, ni mucho menos, simplemente son vías distintas para alcanzar un mismo objetivo: la competencia lingüística.

pu ntos1

Berdina ikasten al dute ikastolan?

Kids&Us-en ez dugu ikastolan erakutsten den berdina irakasten, metodologia desberdinak jarraitzen ditugu eta. Gure metodologia murgilketa linguistikoan oinarritzen da, eta baita hizkuntzaren ikasketa globalean ere, beraz estruktura gramatikalak eta lexikoa ez dira modu isolatuan ikasten, testuinguru egokian baizik. Gainera, talde txikietan lan egiten dugula aprobetxatzen dugu haurrek ingelesez hitz egiteko aukera gehiago izan dezaten. Hori bai, honek ez du esan nahi gure irakasteko erak ikastolan emandakoa oztopatuko duela, ezta guztiz ere, bide desberdinak bakarrik erabiliko baititugu helburu berdinera iristeko: goi-maila hizkuntzan.

 

Back to FAQs 2