¿Qué es ser bilingüe?

Cuando los padres vienen a informarse en Kids&Us, muchos nos preguntan qué nivel de inglés alcanzan los niños y si llegarán a ser bilingües. Sin embargo, para poder responder a esa pregunta, es necesario aclarar qué es ser bilingüe. Para ello, aquí os dejamos algunas definiciones de expertos sobre el concepto de bilingüismo y los bilingües, de menor a mayor restricción en el concepto:

 • Bilingüe es la persona que habla dos lenguas (según la RAE).
 • Bilingüe es una persona que es capaz de utilizar indistintamente dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia.
 • Una persona puede ser denominada bilingüe si, además tener habilidades en su primera lengua, tiene habilidades también en una de las cuatro modalidades de la segunda lengua (hablar, escuchar, leer, escribir).
 • El bilingüismo es el uso alternante de dos o más lenguas por parte del mismo individuo.
 • El bilingüe tiene o usa dos lenguas habitualmente, especialmente habladas, con la fluidez de un hablante nativo.
 • Un bilingüe sabe expresarse en una segunda lengua, adaptándose fielmente a los conceptos y estructuras propias de la misma sin parafrasear la lengua nativa y sin dificultad.
 • El hablante bilingüe es aquél que tiene un control nativo de dos o más lenguas.
 • Un bilingüe es una persona que tiene dos lenguas maternas, pues sus padres le hablan en dos idiomas distintos y las asimila por igual.

Por último, decir que algunos lingüistas niegan el bilingüismo debido a que, en su opinión, siempre prevalece una única lengua materna.

Así pues, hay definiciones de bilingüismo muy diferentes y, por tanto, se debe aclarar cuál es la que tiene en mente el padre o madre que nos consulta para no crear falsas expectativas. ¿Se puede decir que en Kids&Us se aprende inglés? Sí, por supuesto, pero cada niño avanzará a un ritmo distinto, y es por ello que hacemos un seguimiento muy cercano a nuestros alumnos, para así poder dar el mejor servicio a cada uno de ellos.

 

Zer da elebiduna izatea?

Gurasoak Kids&Us-era informatzera etortzen direnean, askotan haien seme-alabek zein ingeles maila izango duten galdetzen digute, eta ea elebidunak izatera iritsiko diren. Baina noski, galdera horri erantzuteko lehenengo elebiduna izateak zer esan nahi duen jakin behar dugu. Ondorioz, hemen uzten dizkizuegu aditu batzuen hainbat definizio:

 • Elebiduna bi hizkuntza hitz egiten duen pertsona da (RAE-aren arabera).
 • Elebiduna bi hizkuntza modu berean erabiltzeko gai den pertsona da, edozein komunikazio testuinguruan eta eraginkortasun berarekin.
 • Pertsona bat elebiduna dela esan daiteke bere hizkuntzan dituen trebetasunez gain, bigarren hizkuntzaren lau modalitateen batetan ere trebetasuna badu (ahozkoa, entzunezkoa, irakurmena eta idatzizkoa).
 • Elebitasuna pertsona berdinaren bi hizkuntza edo gehiagoren erabilera aldizkorra da.
 • Elebidunak bi hitzkuntza ditu edo bi hizkuntza erabiltzen ditu, batez ere ahoz, natibo baten jariakortasunarekin.
 • Elebidunak bigarren hizkuntza batetan argi mintzatu dezake, haren kontzeptu eta estrukturak erresptatuz ama hizkuntza imitatu gabe eta zailtasunik gabe. 
 • Elebiduna bi hizkuntza edo gehiago natiboa balitz bezala kontrolatzen dituen pertsona da.
 • Elebiduna bi ama hizkuntza dituen pertsona da, guraso bakoitzak hizkuntza desberdinak erabiltzen baititu berarekin, biak modu berean asimilatuz.

Azkenik, esan beharra dago hizkuntzalari batzuek elebitasun kontzeptua ukatzen dutela, ama hizkuntza batek beti indar gehiago izango duela argudiatuz.

Honela, elebitasuna definitzeko modu asko daude, eta gurasoek zein kontzeptu duten jakin beharra dago, itxaropen faltsuak ez sortzearren. Kids&Us-en ingelesa ikasten dela esan daiteke? Bai, noski, baina haur bakoitzak erritmo desberdina jarraituko du, eta horregatik begiratzen ditugu gure ikasleak hain gertutik, horrela bakoitzari zerbitzu onena eman ahal izateko.

Back to FAQs 2